Předběžná rezervace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: VYTVOŘENÁ REZERVACE JE PLÁTNA A ZÁVAZNÁ AŽ PO AŽ PO PÍSEMNÉM POTVRZENÍ RECEPCÍ APARTMÁNŮ TERMAL

 • Adresa pro zasílání zálohy:
  Apartmany Termal s.r.o.,
  Ľanárska 5,
  929 01 Dunajská Streda,
  IČO: 51 801 914
  IČ DPH: SK 2120795589
  Banka: Slovenská sporiteľňa , a.s.
  Pobočka Dunajská Streda
 • Číslo účtu v EUR:
  IBAN: SK18 0900 0000 0051 4753 8158
  BIC: GIBASKBX

 • Číslo účtu v CZK:
  IBAN: SK45 0900 0000 0051 4753 8836
  BIC: GIBASKBX